FK Loučeň 1893

Nejstarší fotbalový klub v Čechách

Historie

Nejstarší fotbalový klub v Čechách
FK  LOUČEŇ  1893
      Historie se nepíše jen ve velkých městech o velkých klubech,ale také na místech,která jsou méně populární snad jen proto,že se o nich v tisku objevují zprávy sporadičtěji.A tak vám nabízíme jen fragmenty z bohaté stopatnáctileté historie klubu,aby si každí mohl udělat alespoň malý obrázek o vzrušující historii fotbalu na krásném místě naší vlasti.Vždyť Loučeň a její fotbalový klub si to zaslouží.Nechť se na nás nehorší potomci těch,které výběr minul,i oni samozřejmě nesmazatelně patří do dějin loučenské kopané.
  Rok 1876 
Začneme významným rokem pro loučeňský fotbal.V mcelském zámku 1.11.1879 se narodil Erich Thurn - Taxis.Ze svých studií v Cambridge se vrátil nejen vzdělán v prestižní škole,ale přivezl s sebou na Loučeň i novou hru - kopanou.

    Rok 1893
V osmdesátých letech předminulého století už se hrál na Loučeni fotbal,první fotografie pochází z roku 1893,tehdejší kopací zámecká jedenácka jako by předběhla dobu,bylo to vlastně mezinárodní druzštvo,když v něm hráli většinou Angličané spojení se zámkem.Princ Erich  ještě nějakou chvíli vládl Loučeňskému fotbalu,ale pak mu nastaly starosti.Se svou ženou hraběnkou Gabrielou Kinskou z Lysé nad Labem měl devět dětí...Začal se teké zajímat o automobilismus a byl jedním ze zakladatelů Českého klubu automobilistů v roce 1912.
 Sestava v roce 1983 :
Patočka, Dragoun, Moucha, Vodhánil, Angličané: Mill, Hodgson, Beckett, princ Erich Thurn Taxis, Koch, Patočka
    Rok 1920
Podle vzpomínek Václava Kocha ml. propůjčil kníže Aleksander Thurn - Taxis pozemek Ve štíte dočasně fotbalovému klubu,kde se uskutečnily první zápasy s oklními mužstvy.
    Rok 1932
Se uskutečnilaustavující schůze SK Loučeň za účelem zřízení sportovního hřiště na pozemku za garážemi velkostatku ( později objekt ČSAD ) pronajatém od pana Václava Havíře.Na zřízení hřiště přispěla obec stokorunou.Kníže se stal čestným členem a prvním předsedou pak lesní správce Emil Hummel a jednatelem Jaroslav Muzikant,úředník na loučeňském zámku.Přes nepochopení ve škole,kde je hra zakázána,vzniklo při klubu žákovské družstvo.
    Rok 1939
V roce 1939 se vše stěhuje na pozemek Ve štítě a hraje se tu s úpravami dodnes.
    Rok 1942
Předsedou SK Loučeň se stává řezník Alois Havlát.Nový předseda i výbor získal několik dobrých fotbalistů a mužstvo během dvou let postoupilo ze III. do I.B. třídy.V té době se staly fotbalová utkání společenskou událostí.
    Rok 1945
V květnu 1945 se tu uskutečnilo mezinárodní utkání ve fotbale mezi SK Loučeň a sestavou z řad vojáků sovětské armády....SK Loučeň po válce obnovilo naplno svou čínnost.
    Rok 1946 - 47 - 48 - 49 - 50
V roce 1946 začíná pád loučeňského fotbalu,kdy se některé opory týmu odstěhovaly do pohraničí,a také o další hráče začaly projevovat zájem některé okolní velké kluby.To vše se projevilo sestupem do II.třídy a muselo se o I.B třídu opět bojovat,bohužel marně.Po nástupu komunitů k moci musela  ukončit činnost řada živnostníků a tím muselo odejít i řada dobrých fotbalistů.Také do činnosti zasahuje vojenská prezenční služba,hodně dobrých fotbalistů odchází na internáty.Po únoru 1948 SK Loučeň zaniká , i když vznikla tkz.nová organizace TJ Sokol Loučeň ,předsedou se stává Jaroslav Lukeš.
    Rok 1951
Krize :
fotbal na Loučeňi prozatím zaniká.Nehrajese žádná soutěž a mužstvo se jen těžko dává dohromady.