FK Loučeň 1893

Nejstarší fotbalový klub v Čechách

Koncepční plán FK

Koncepční plán
FK LOUČEŇ 1893

Výkonostní cíle :

1) zvládnout pohyb a základní orientaci na hřišti
2) zvýšit kloubní a svalovou pohyblivost ( předcházení svalové disbalance)
3) zvládnout běžeckou abecedu
4) osvojit a upevnit si základní fotbalové dovednosti - střelba,přihrávka,zpracování
5) zvládnout základní fotbalová pravidla
6) zvyknout si na zápasovou atmosféru a činnosti s tím spojené

Trenérské cíle :

1) budovat tým,hráčskou soudržnost a klubovou hrdost
2) stanovit tréninkové plány a analyzovat jejich plnění
3) podporovat aktivní jedince a strhnout k jejich následování
4) dlouhodobá příprava na přechod dětí do starší kategorie
5) rozvíjet spolupráci s rodiči

Tréninkové formy :

1) Sociálně - interakční
v tréninku bude neustále převládat skupinová forma a pouze v přítomnosti více trenérů je možné zařadit individuální,ale pouze k odstranění dílčích problému u konkrétních jednotlivců a to pouze krátkodobě tak,aby nedošlo k demotivaci nebo frustraci hráče

2) Metodicko - organizační
průpravná cvičení střídáme dle potřeby s herními cvičeními ( tj. cvičení vyznačujicí se přítomností soupeře a je tudíž nejblížší reálnému utkání ).Spojovat tato cvičení v komplexní celky zakončené střelbou na branku, tím dosáhneme maximální efektivity,poněvadž to co se začátku tréninku naučili si procvičí a zafiksují, neboli budou se učit nevědomky a zábavnou formou a o to nám především jde.

Organizační zajištění :

1) trénink 3x týdně - 90 minut
2) počet dětí maximálně 16

Struktura tréninku : 90 minut

- seznámení s TJ
- strečink
- prupravné cvičení
- herní cvičení
- závěr

Základní fotbalové dovednosti :
- zpracování míče ( prsa,kolínka,nárt )
- přebírání míče  ( vnitřníma vnějším nártem )
- pokrytí míče
- přihrávky
- střelba
Základní herní pravidla :
- autové vhazování
- rohový kop
- rozehrání standartních situace
- rozehrání z kruhu
Závěr:
Během období fotbalové přípravky by si  hráči měli upevnit a zautomatizovat jednoduché činnosti  a naučit správnému pohybu po hřišti v závislosti na průběh hry.Získat herní přehled a schopnost správně se orientovat v obranné i útočné fázi a to vše zatím bez trvalé orientace k jednomu určitému postu.
Důležiým aspektem tréninků zůstává pozitivní motivace ve formě pochvaly a povzbuzení při jakékoliv vhodné přípežitosti a dílčím zlepšení.Vhodně motivačně působit v souvislosti s výsledky průběžných testů.